Make your own free website on Tripod.com

Navigating SMLH

Kelab Komputer.


Sekolah ini menubuhkan kelab komputer pada tahun 1994. Ketika itu kami mempunyai 4 buah komputer. Pada awal tahun 1996, PIBG telah mendermakan 2 buah komputer model 486DX dan sebuah Pentium 75. Ini menjadikan jumlah komputer yang kami miliki sebanyak 6 buah. Keahlian kelab adalah terbuka kepada semua pelajar dan mereka dikenakan yuran yang minimal. Terdapat 4 orang guru penasihat kelab yang sentiasa bersedia menolong pelajar-pelajar dalam mempelajari komputer. Oleh kerana kekurangan alatan "hardware" dan "software" kami menyeru badan-badan amal atau korporat yang ingin menyumbang boleh berbuat demikian dengan menghantar e- mail kepada PENTADBIRatau dengan mengisi borang berikut.

NAMA:

NAMA SYARIKAT/KOPERAT/PERSEORANGAN:

NOMBOR TELEFON : NOMBOR FAX:

E MAIL ( JIKA ADA)

LAMAN/HOMEPAGE :

KOMEN/CADANGAN:

SAYA BERSETUJU:  

Segala cek atau wang pos yang di tulis di belakangnya sebagai derma hendaklah dihantar kepada;

PIBG,
SM Lepar Hilir, 26300 Gambang, Pahang.
Tel: 09 5484748